Klub přátel historických vozů

Zanášení palivového systému při zimním odstavení

Při jednom jarním vyjetí z garáže jsem byl nemile překvapen, že vůz po několika
stech metrech ztratil výkon a zastavil se. Při pátrání po příčině jsem zjistil, že
nádrž, palivové potrubí, čerpadlo a karburátor byly zaneseny hnědou sraženinou -
kalem, který nad hladinou paliva přecházel v hnědé krystalky. Přitom vůz byl
předchozího roku po celkové renovaci, kdy byly všechny díly palivového systému
vyměněny za nové nebo důkladně vyčištěny. O problému jsem se zmínil i jiným
majitelům veteránů a zjistil jsem, že moje příhoda není ojedinělá - někteří mají
podobnou zkušenost. Jednotlivé zkušenosti se shodovaly v tom, že k tomuto jevu
dochází u plechových nádrží a při použití benzínu Speciál (bezolovnatého s
draslíkovými přísadami, nahrazujícími tetrastyl olova).
Konzultací s odborníky firmy Čepro, kteří podstatu problému znali, jsem se dověděl
následující: K popisovanému jevu dochází následkem reakce přísad, nahrazujících u
benzínu Special tetraetyl olova, s vodou, zkondenzovanou ze vzdušné vlhkosti na
stěnách uvnitř nádrže vlivem střídání teplot při zimním odstavení auta. Plechová
nádrž se tedy procesu účastní jen jako tepelná membrána, umožňující kondenzaci vody.
K chemické reakci s kovem nádrže nedochází. U plastových nádrží, které jsou tepelně
daleko méně vodivé, tento jev nenastává.
Jedním z řešení, které Čepro doporučovalo, bylo vyprázdnění palivového systému na
zimu. Toto řešení ale odporuje zásadě, že co již bylo naplněno provozní náplní,
nesmí zůstat suché. Následkem by byly jiné škody na palivovém systému - ztvrdnutí
membrány palivového čerpadla atd.
Nakonec se mi osvědčil následující postup: Před zimním uložením se snažím vyjezdit
nádrž téměř do dna. Následně naplním plnou nádrž benzínem Natural, který výše
uvedené přísady neobsahuje. Naplněním plné nádrže se snažím omezit kondenzační
prostor v nádrži a tím i množství zkondenzované vody. Do benzínu přidávám tzv.
stabilizátor benzínu, přísadu, která se používá na zimní uložení u zahradní techniky
(stejný problém), a bývá k dostání u prodejců a servisů zahradní techniky.
Na jaře, před prvním vyjetím, do benzínu doplním přísadu nahrazující olovo, běžně
prodávanou na benzínových pumpách.
S obavami očekávám, jaký vliv bude mít přimíchávání lihu do benzínu, které se od
loňska povinně provádí. Dá se očekávat, že směs benzínu s lihem bude náchylnější k
pohlcování vody a rozkládání než samotný benzín. U aut, které jsou v pravidelném
celoročním provozu se tato vlastnost neprojeví, ale co se stane u veteránů, ukáže
čas.

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.