Klub přátel historických vozů

 

Tiché loučení Saabu.PDF (5,8 MB)
Škoda kolem světa.PDF (5 MB)

Elvis i Fantomas.PDF (5,1 MB)
Mýtus mýto.PDF (4,7 MB)

 

Vyšla nová kniha o Fiatu 500

Fiat 500

 historie, vývoj, technika, sport

 Fiala Jiří

Dítě poválečné euforie, Fiat 500, doslova posadil Itálii na čtyři kola. Byl symbolem mládí, optimismu a všeho italského. První souborná česká publikace poskytuje neuvěřitelně podrobný přehled technických, ekonomických i historických faktů o tomto sympatickém automobilu. Velmi kompaktní a jednoduchý vůz se narodil v roce 1957 a do počátku osmdesátých let jich v různých zemích vyrobili necelých pět milionů. Kniha začíná zevrubnou zmínkou o předválečných malých Fiatech 500, zvaných Topolino a o jejich poválečné generaci. Na ně navázala "Nová pětistovka", která se později stala světovou ikonou nejmenších lidových vozů. Postupem doby se objevovaly nové modely s četnými vylepšeními. Fiátku se brzy chopily kreativní italské karosárny Pininfarina, Vignale, Ghia, Scioneri, Moretti a oděly jej do nových šatů. Existovaly verze kombi, plážová auta i různé kuriozity. Samostatnou kapitolu tvoří sportovní varianty úpravců Abarth a Giannini, formule i rekordní vozy. Zmíníme se o vybojovaných vavřínech. Pětistovky se vyráběly v mnoha zemích od Rakouska po Nový Zéland. Popisy jednotlivých verzí jsou doplněny základními te chnickými daty, obrázky a příklady původních prospektů. Zajímavá je i kapitolka o pětistovkách v Československu. Poslední část knížky se věnuje následníkům nejmenšího Fiatu a vyvrcholí představením velmi úspěšné nové generace typu Fiat 500 v roce 2007. Zajímavosti

 
 

Národní den historických vozidel v pohybu

Federací klubů historických vozidel České republiky (národní autoritou FIVA) vyhlašují Národní den historických vozidel v pohybu.

Bude se konat pravidelně, každý rok, druhou červnovou sobotu. Pro dnešní rok je 
stanoveno datum 12.6.2010. Každý občan mající historické vozidlo by měl pokládat za čest vyjet tento den do ulic.

Akce není nijak a nikým organizována. Každý klub, skupina, či jednotlivec mohou strávit dvanáctý červen za řidítky či volantem historického stroje podle svých představ. Někdo pojede k tetě na husu, někdo rally, jiný uspořádá na náměstí jízdu zručnosti... jsou tisíce možností. Jen buďte prosím ohleduplní k chodcům, dětem, ale i k ostatním účastníkům silničního provozu, mezi kterými se budete ten den pohybovat. Důležité je, aby vozidla byla vidět, byla v pohybu a naplnili jsme tak motto zachování svobodného pohybu historických vozidel bez omezení pro další generace. Nezapomeňte oslovit média ať se o této celostátní akci ví, píše a mluví.

FIVA podporuje a propaguje stejné dny v mnoha zemích. Účelem je ukázat veřejnosti evropské kulturní dědictví v pohybu na veřejných komunikacích a upozornit tak na význam historických vozidel v naší společnosti po stránce kulturní, historické, sociální, vzdělávací, zaměstnanostní, ekonomické a také co do ohleduplnosti k veřejnosti i životnímu prostředí.

Při stále narůstající byrokracii a  chystaných legislativních omezeních je to způsob, jak upozornit na obrovské odvětví zasahující  významně a pozitivně do naší společnosti. Je to způsob, jak dát o síle a velikosti hnutí historických vozidel vědět. Třeba si pak orgány státní správy, až budou rozhodovat o legislativě, uvědomí, jak významný je to obor.


Všichni to rozjedeme 12. června 2010...

Těšíme se na společnou vyjížku....

Poplatky při převodu historického vozidla

Ministerstvo životního prostředí

JUDr. Jan Täubel, LL.M.

advokát

Allen & Overy, Praha Advokatní kancelář

V Celnici 4, 5. patro

110 00 Praha 1

Česká republika

Vážený pane doktore,

odpovídám na Váš elektronický dopis, ve kterém nesouhlasíte s částí novely zákona 185/2001 Sb., o odpadech, konkrétně s § 37e) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků, ve vztahu k registraci historických vozidel.
V úvodu dopisu mi dovolte nejdříve uvést důvody, které vedly k zavedení poplatků:

• Doprava v České republice představuje jeden z hlavních faktorů, který nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Na zvýšené zatížení ovzduší emisemi znečišťujících látek má relativně vysoký dopad podíl starších vozidel nesplňujících žádné limity emisí EURO, platné od roku 1992.

• Průměrný věk osobních vozů na silnicích většiny „starých“ členských států EU se pohybuje v rozmezí 7 – 8 let. Ve většině „nových“ členských států se však stáří vozového parku pohybuje kolem 15 let. Česká republika není v tomto směru výjimkou. 

• V důsledku nárůstu intenzity individuální automobilové dopravy vzrůstá i její podíl na znečištění ovzduší. Snížení tohoto nepříznivého stavu je možné uskutečnit zejména rychlejší obměnou zastaralého vozového parku (vyřazováním vozidel nesplňujících žádné emisní limity EURO) za nové automobily, splňující nejnovější emisní limity EURO.

Novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech zavádí v § 37e) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků, které by měly občany odrazovat od nákupu starých, použitých a nejvíce znečišťujících automobilů. Zákon je účinný od 1. ledna 2009.

Znění odst.1  § 37 e):

(1)  Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. 

Dle tohoto odstavce je poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků placen žadatelem při zápisu vozidla do registru silničních vozidel. Historická vozidla však mají dle § 79a) zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, svůj vlastní registr, který se jmenuje Registr historických a sportovních vozidel. V tomto registru jsou vedena všechna historická vozidla, která mají přidělenou speciální tzv.  „veteránskou“ značku. Při registraci historického vozidla tak žádáte o zápis do registru historických a sportovních vozidel, nikoliv do registru silničních vozidel. 

 Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že historická vozidla, která jsou zapsána v registru historických a sportovních vozidel, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků platit nebudou. 

   S pozdravem

   Martin Bursík

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.