Klub přátel historických vozů

Testace klubu

Testace

Náš klub Vám nabízí možnost využití klubových a krajských testací !

 

Testování historického vozidla

 

Účelem testování HV je vystavení " Protokolu o testování", který je součástí "Žádosti o provedení testování historického vozidla" a slouží jako podklad pro:

 • vydání průkazu "Osvědčení o klubové testaci historického vozidla" (OHV)
 • registraci historického vozidla do registru historických vozidel  za účelem vydání Průkazu historického vozidla (PHV), Osvědčení o registraci historického vozidla (ORV) a zvláštní registrační značky pro historické vozidlo, umožňující provoz historických vozidel na pozemních komunikacích.

 

 

Jaký je rozdíl mezi klubovou a krajsou testací a co to znamená?

Klubová testace je praktické porovnání vozidla na historickou původnost podle "Technického kodexu FIVA" a provádí ji klubová testační komise. Výsledkem je záznam, že vozdilo splňueje podmínky pro historická vozidla.

Toto vozidlo je hodnoceno jako technická památka, z tohoto důvodu můžete využít zvýhodněných podmínek jednotlivých pojišťoven, ale vozidlo nesmí sloužit v běžném dopravním provozu!

Krajská testace je praktické ověření technické způsobilosti historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích a provádí ji krajská testační komise.

 

Podmínky pro testování historického vozidla :

klubová testace

 • vyplněná "Žádost o provedení testování historického vozidla"
 • zaplacený příspěvek za testování dle článku 2 bodu č.8 těchto zásad
 • barevné fotografie vozidla o rozměru 6x9 cm, které musí být pořízeny na lesklém fotografickém papíru, za dobrých světelných podmínek, pozadí jednolité a vozidlo přes celý formát
  1. u automobilů s levo-předním a pravo-zadním pohledem
  2. u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
  3. u motocyklů s přívěsným vozíkem s levo-předním a pravo-zadním pohledem
  4. Počet fotografií:
   • pro testování za účelem vystavení průkazu OHV: 3 + 3 ks
   • pro testování za účelem Registrace HV: 5 + 5 ks
   • do Průkazu HV (předává se registračnímu úřadu ): 1 + 1 ks

krajská testace

Vystavenou "Žádost o provedení testování historického vozidla" s vyplněným Protokolem o testování s doporučením klubové testační komise a to ve čtyřech vyhotoveních (originál + 3 kopie).  Pokud se jedná o vůz s dydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvzení STK, že jsou v pořádku (doporučujeme zkontrolování i řízení a nastavení světel).

 • Není-li při testování prokázána historická identita testovaného vozidla, nebo testováním nelze prokázat bezpečný provoz vozidla na pozemních komunikacích, nebo má-li testační komise pochybnosti o těchto skutečnostech, testování se ukončí a výsledek je zapsán do Protokolu o testování historického vozidla.
 • Testační komise může odmítnout provedení testování z blíže neuvedených důvodů, nebo např. u vozidel, ke kterým nebyla předložena požadovaná dokumentace,  případně se jedná o vozidlo zvláštního určení a provedení ( vojenská technika, těžká nákladní vozidla, jedná se o soutěžní okruhová auta (auta s vestavěným rámem)apod.)
 • Testování historického vozidla je platné vždy do 31.5. následujícího roku a vlastník HV musí požádat o prodloužení doby platnosti testování u příslušné testační komise, která Protokol o testování vystavila. Prodloužení doby testování se provádí na základě pravidelné roční prohlídky a vyznačuje se ve vystavených protokolech a průkazech.

 Odpovídající stav vozidla pro testaci

 • původní typ motoru a převodovky (dodány ve stejném období výrobcem)
 • původní typ a rozměr ráfků (případně vybavení, které výrobce v období normálního provozu nabízel a prodával), původní či dobové poklice (jiné typy je třeba doložit z katalogů, prospektů atd).
 • karoserie (bez koroze, poškození atd.)
 • velmi dobrý technický stav a elková bezchybná funkčnost
 • povrchy hliníkových a chromových součástí bez matů, kazů, zachromované hloubkové koroze
 • chromové a hliníkové části není dovoleno napodobovat (například stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu)
 • jednotný celistvý lak (pokud máte původní lak, záleží na posouzení komisařůa jejich benevoletnosti)
 • znaky, emlbémy a označení musí odpovídat modelu a roku výroby
 • celková čistota karoserie, podvozku a motoru
 • interiér bez výrazného poškození (nepřístupné poškozené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada moderními prvky). V interiéru se musí nacházet části pouze z doby výroby vozidla
 • stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí týt dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK
 • nesmí býti polepy, které nebyly dodány výrobcem (tolerují se pouze polepy, které vyžadují podmínky provozu, např. CZ, konstrukční rychlost, ...,)

Testace jsou zpoplatněné, ceník Vám rádi zašleme emailem. Nabízíme slevy pro aktivní členy klubu !!!Testace jsou prováděny dle individální domluvy s daným členem či nečlenem klubu !

 

Pro vyřízení REGISTRAČNÍ ZNAČKY na odboru dopravy Krajského úřadu nezapomeňte !

 

 • originál vyplněné Žádosti o testování HV s Protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
 • barevné fotografie v počtu 1 + 1 ks ( 6 x 9 cm )
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad totožnosti
 • doklad o úhradě správních poplatků (složenku k úhradě vydá místně příslušný registrační úřad při registraci a úhrada je prováděna v pokladně úřadu

Správní poplatky jsou určeny sazebníkem zák.č.634/2004 Sb. Příklad úkonů, které podléhají zpoplatnění:

 • zápis do registru vozidel
  1. motocykl do 50 ccm: 300,- Kč
  2. motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem: 500,- Kč
  3. motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč
 • zápis změny do registru vozidel: 50,- Kč za každou změnu

Doba čekání na RZ (registračních značek) je cca 14 dní ode dne provedení úspěšné testace a jsou splněny všechny náležitosti. RZ vydává odbor dopravy místně příslušného KRAJSKÉHO ÚŘADU ! (nelze RZ vyzvednout na jiném odboru dopravy, než Vaše trvalé bydliště).te osvobozeni od platby EKOLOGICKÉ DANĚ !

Registrace historického vozdila pozbývá platnosti:

 • není-li prodloužená doba platnosti PHV
 • přestane-li vlastník historické vozidlo vlastnit (při prodeji, darování, úmrtí vlastníka apod.)
 • neodpovídají-li údaje o vozidle nebo vzhledu vozidla údajům v PHV ( výměna motoru, změna barvy vozidla, odstranění tažného zařízení, případně úpravy na vozidle, které pozměnily jeho vzhled apod.).
 • při ztrátě či znehodnocení PHV

Podmínky provozu s otestovaným vozidlem

 • s vozidlem nelze podnikat (tudíž nemusíte vyplňovat žádnou knihu jízd).
 • s vozidlem nelze jezdit v každodenním provozu,
 • s vozidlem můžete jet pouze pokud má vyznačenou prodlouženou dobu platnosti testování !
 • platný doklad prokazují pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
 • veteránské SPZ jsou platné v rámci EU, tedy můžete navštěvovat země EU

 

 

DOKUMENTY

postup_pro_testovani_a_vyplnovani_zadosti_k_zapsani_hv_do_registru_vozidel.pdf (1,4 MB)
protokol_o_rocni_prohlidce_historickeho_vozidla.pdf (387,6 kB)
vyhlaska_c_355_2006.pdf (707,9 kB)
zadost_o_provedeni_testovani_hv.pdf (1,6 MB)
znacky.pdf (114,4 kB)

cena testace.doc (91,5 kB)

 

 Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.